Välkommen till Kiaby-Kräftan – Obs! Inga kräftor till försäljning 2022


OBS! Årets säsong (2022) kommer vi inte att fiska några kräftor alls och har således inga till försäljning – tyvärr!

I Kiaby finns unika förutsättningar för att odla kräftor. Rent fint grundvatten med perfekt pH-värde kommer upp som källsprång ur marken. Extra bra för kräftonas skalbildning är den höga halten av kalk i vattnet. Fin sandbotten som är kompletterad med sten och tegelpannor skapar en perfekt miljö för kräftorna.

Kiaby-Kräftan - Damm 5-10
Vy över några av våra dammar

Kräftorna är signalkräftor. Det kan man se på den lilla vita fläcken i tumgreppet på klon..

Odlingen av kräftor startade redan 1989 av min far Ivar Jonasson. KIABY-KRÄFTAN växte snabbt till en av de största odlingarna i Sverige. Av många även ansedd som en av de finaste. ”Odlingen” är numera inte en odling utan endast ett antal dammar som det finns kräftor i.

I och med EU:s direktiv och den svenska tillämpningen av direktivet är det numera inte tillåtet att ”odla” kräftor. Man får dock både fiska och sälja kräftor som man har i sin damm. Vi ”odlar” därför inte kräftor längre utan kommer bara att fiska de kräftor som finns naturligt i dammarna.
2022 kommer vi inte att fiska några kräftor alls.

Per & Linn Jonasson