Välkommen till KIABY-KRÄFTAN
Hem - Matkräftor - Om oss -Recept - Kontakt -Bilder

KIABY-KRÄFTAN

Vi erbjuder fina levande kräftor till kräftskivan.

I Kiaby finns unika förutsättningar för att odla kräftor. Rent fint grundvatten med perfekt pH-värde kommer upp som källsprång ur marken. Extra bra för kräftonas skalbildning är den höga halten av kalk i vattnet. Fin sandbotten som är kompletterad med sten och tegelpannor skapar en perfekt miljö för kräftorna.

Kräftorna är signalkräftor. Det kan man se på den lilla vita fläcken i tumgreppet på klon..

Odlingen av kräftor startade redan 1989 av min far Ivar Jonasson. KIABY-KRÄFTAN växte snabbt till en av de största odlingarna i Sverige. Av många även ansedd som en av de finaste. Under några har odlingen av kräftor varit mindre aktiv. Efter ett enormt arbete med att restaurera dammar och bygga upp odlingen på nytt hoppas vi kunna leverera fina kräftor även denna höst.

Den 3 augusti 2016 trädde EU:s förordning om invasiva arter i kraft. Det innebär att man inte får "odla" signalkräfta längre. Man får dock ha kräftor i sin damm och även sälja dessa om den som köper kräftorna har för avsikt att äta kräftorna. Om man "odlar" eller "endast har kräftor" i sin damm beror på om kräftorna utfodras utöver miljöns naturliga kapacitet.

Per & Linn Jonasson